Cryptopsy, Atheist, Almost Dead, Monastery – Proxima

Cryptopsy, Atheist, Almost Dead, Monastery|28.02.2024, Klub Proxima, Warszawa| fot. Nikografia