Kairon Irse, Leave

Kairon Irse, Leave // 07 XII 2015 // Chmury, Warszawa // Kosa