Koncert Philip H. Anselmo & The Illigals przeniesiony na 2022 rok

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie, trasa
koncertowa zespołu Philip H. Anselmo & The Illegals zostaje przeniesiona
na 2022 rok. Razem z przedstawicielami Artysty pracujemy, aby
przygotować dla Was nową datę koncertu w Polsce.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który miał odbyć się w 2021 roku,
zachowują swoją ważność! Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały
zwrócić bilet, będą mogły to uczynić w punktach, w których bilet
zakupiły.

Zgodnie z art. 15zp Ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, można wystąpić o
zwrot środków. Zwrot nastąpi w takiej samej formie, w jakiej opłacono
zamówienie, w terminie 180 dni od daty skutecznego rozwiązania umowy.