Maciej Balcar – Stary Klasztor

Maciej Balcar // 28.02.2021, Stary Klasztor, Wrocław // fot. Maciej Szulc