Trasa Rhapsody Of Fire przesunięta

W związku z trwającymi obostrzeniami epidemiologicznymi w kraju i na
świecie, trasa koncertowa Rhapsody of Fire zostaje przeniesiona na
późniejszy termin. Zmiana dotyczy także koncertu w Polsce.

Nową datę wydarzenia podamy wkrótce!

Wszystkie bilety zakupione na koncert Rhapsody of Fire (16.02.22
Warszawa Klub Proxima) zachowują swoją ważność na występ zespołu w nowym
terminie. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na
to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet
zakupiły. *

*Zgodnie z art. 15zp Ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, można wystąpić o
zwrot środków. Zwrot nastąpi w takiej samej formie, w jakiej opłacono
zamówienie, w terminie 180 dni od daty skutecznego rozwiązania umowy.